dkjmahila@gmail.com, ho@dkjmahila.com 0824-2428593, 7026014666


Bharathi G Bhat

President

K Pushpa Shet

Vice President

Sarala B. Kanchan

Founder President & Director

Sujitha V. Bangera

Director

Shantha R

Director

K. P. Padmavathi

Director

Shobha R. Nalluraya

Director

Shailaja V. Karkera

Director

Shantha P. Bhat

Director

Prafulla T

Director

Hemavathi

Director

Preethi Rai

Director

Mr. I. Raghuram Rao

Director

Mitra Bai

Director

Ex - Board of Directors


Sl.No.NamePhotoYear
1 Aanandi S. Rao 1995-2000
2 Hemavathi N. Hegde 1995-2000
3 Lakshmi K Nair 1995-2000
4 Leelavathi Shetty 1995-2000
5 M. Sunanda 1995-2000
6 Monica Menezes 1995-2000
7 Prabhadevi K. M 1995-2000
8 Prafulla Rai 1995-2000
9 Pushpa J. Rai 1995-2000
10 Sarala B. Kanchan 1995-2000
11 Seethamma B Puthran 1995-2000
12 Shubhangi Shetty 1995-2000
13 Sujitha V. Bangera 1995-2000
14 Sundari S 1995-2000
15 Yashavanthi Alva 1995-2000
16 Rekha R 2010 -2015
17 Shakunthala T Shetty 2010 -2015
18 Yashoda Hande 2010 -2015
19 Harini Sadashiva 2010-2015
20 Jacintha Pais 2010-2015
21 Judith M R Mascarenhas 2010-2015
22 K. P. Padmavathi 2010-2015
23 Uma R Hegde 2010-2015
24 Bharathi G Bhat 2010-2020
25 Devaki P 2010-2020
26 Elizabeth J Pereira 2010-2020
27 Meenakshi S 2010-2020
28 Mr. I. Raghuram Rao 2010-2020
29 Prafulla Rai 2010-2020
30 Sarala B. Kanchan 2010-2020
31 Sujitha V. Bangera 2010-2020
32 Sunanda Boloor 2010-2020
33 Kasthuri P Shetty 2015-2020
34 Lakshmi K Nair 2015-2020
35 Meenakshi 2015-2020
36 Sharika T Rai 2015-2020
37 Shobha R. Nalluraya 2015-2020